info@rhgoalkeeping.dk – 20 83 72 55

VISION

  • Vi udvikler engagerede, målbevidste mennesker
  • Vi skaber kulturer, som fremmer talent, udvikling og selvansvar
  • Vi stræber efter at give den enkelte de optimale muligheder for at lykkes

MISSION

  • Skabe udviklingsmiljøer internt i klubber
  • Udvikle keepere til at tage ansvar for sig selv og andre – på, og uden for, fodboldbanen
  • Have fokus på det hele menneske og arbejde frem efter et holistisk menneskesyn

VÆRDIER

  • Vi træner med kvalitet, seriøsitet og engagement
  • Vi ser keeperen og personen inde bag handskerne
  • Vi skaber kultur der fremmer talentudvikling – på klub-, spiller- og virksomhedsniveau

Målmandstræning ved RH Goalkeeping skal være sjovt, udfordrende og lærerigt. Vi har et ansvar for at stable et miljø på benene, hvor kvalitet, udvikling og selvansvar er grundpiller som vi skal arbejde ud fra. 

Vores ansvar …

… overfor keeperne

Målmandstræningen skal være klart defineret i forhold til hvilket tema vi vil træne efter. Der skal ikke være tvivl ved keeperne om, hvad træningsprogrammets hovedpunkter er. Vi har derfor også pligt til at lægge et program forud, som afspejler gruppens niveau og det periodevise tema, som gruppen skal i gennem.

Vi skal hjælpe og være katalysator for at keeperne får skabt en kultur og et miljø hvor den enkelte kan være sig selv. Samtidigt skal der være fokus på den enkeltes udvikling og stræben efter det næste niveau – hvad det så end er.
Vi skal turde tage snakken, som går bag om keeperen og ser personen, der kommer til træning, og sætte os ind i de relationer og sammenhænge personen er en del af. For derfra at kunne forstå personen på et dybere plan og dermed også kunne hjælpe og coache ud fra et bredere perspektiv. 

Vi er ikke ude på at fiske keepere til andre samarbejdsklubber, men derimod hjælpe keeperen til at udvikle sig bedst muligt.

… overfor forældrene

Det er vores ansvar og pligt at forældrene føler sig sikre og rolige ved at sende deres barn til målmandstræning. Gennem det gode miljø og den kultur vi, sammen med keeperne, bygger op skal skabe en ramme som forældrene kan se deres barn være i og føle sig tilpas i. Vi skal være lydhøre over for forældrenes iagttagelser omkring deres barn. Dog samtidig sætte rammerne for at træningen er vores domæne. Forældrene må gerne komme med indspark til træning, men de må aldrig blive dominerende og tage kontrollen over temaer, fremgangsmåder, eller gruppesammensætninger.

Forældrene skal kunne stole på at den omgang vi har med keeperne, står på mål, med den kvalitet som vi lægger i træningen. Vi skal være professionelle i vores relation med keeperne, men må ikke være bange for at bryde den professionelle barriere, hvis den enkelte person har brug for ekstra opmærksomhed. Under handskerne, skal vi have varme, omsorgsfulde hænder.

Forældre skal vide at vi er bevidste om det ansvar vi har overfor deres barn umiddelbart før, under og efter træningen. Opstår der problemer, skal vi give besked til forældrene i det omfang vi finder rigtigt. 

… overfor klubberne

Vi skal hele tiden arbejde for at klubbens egne trænere føler at de kan komme forbi og få en snak i forbindelse træning. Sparringen mellem målmandstræner og klubbens egen træner kan være yderst givende, og vigtigst af alt give klubben den klare indikation og forståelse af at vi er klar til at interagere og arbejde for samarbejdet på tværs af hold, positioner og roller. 

Kategorier: Trænerarbejde

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.